WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KLASA I

 Edukacja wczesnoszkolna w tym informatyka    Język angielski     Religia

KLASA II

Edukacja wczesnoszkolna        Zajęcia komputerowe     Język angielski         Religia

KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna        Zajęcia komputerowe      Język angielski        Religia

KLASA IV

Język polski      Język angielski      Historia      Matematyka        Przyroda        Zajęcia techniczne  
Informatyka       W-F       Plastyka        Muzyka     Religia

KLASA V

Język polski       Język angielski        Historia i społeczeństwo      Matematyka      Przyroda     Zajęcia techniczne
Zajęcia komputerowe        W-F      Plastyka         Muzyka         Język niemiecki        Religia

KLASA VI

Język polski    Język angielski      Historia i społeczeństwo     Matematyka     Przyroda     Zajęcia techniczne
Zajęcia komputerowe    W-F    Plastyka    Muzyka    Język niemiecki     Religia

KLASA VII

Język polski     Język angielski     Język niemiecki     Historia     Matematyka     Chemia     Biologia     Fizyka
Geografia     Informatyka     Muzyka     Plastyka     W-F     Religia