WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KLASA I

 Edukacja wczesnoszkolna w tym informatyka    Język angielski     Religia

KLASA II

Edukacja wczesnoszkolna        Zajęcia komputerowe     Język angielski    Religia

KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna        Zajęcia komputerowe      Język angielski        Religia

KLASA IV

Język polski     Język angielski       Historia      Matematyka       Przyroda   Technika  
Informatyka       W-F       Plastyka        Muzyka     Religia

KLASA V

Język polski      Język angielski    Historia     Matematyka     Biologia     Technika
Informatyka        W-F      Plastyka         Muzyka    Religia

KLASA VI

Język polski    Język angielski      Historia i społeczeństwo     Matematyka     Przyroda     Zajęcia techniczne
Zajęcia komputerowe    W-F    Plastyka    Muzyka    Język niemiecki     Religia

KLASA VII

Język polski     Język angielski     Język niemiecki     Historia     Matematyka     Chemia     Biologia    Fizyka
Geografia     Informatyka     Muzyka     Plastyka     W-F     Religia

KLASA VIII

Język polski    Język angielski       Biologia     Chemia     Geografia     Matematyka    Historia     Fizyka     EDB     Informatyka     WOS     W-F