Programy i Projekty

AKCJE I PROGRAMY W NASZEJ SZKOLE

 

W naszej szkole organizowane są następujące programy i projekty edukacyjne:

 1. Projekt edukacyjny „Wszystkie kolory świata”

Jest to projekt edukacyjny opracowany i przygotowany przez Polski Komitet Narodowy UNICEF.

Celem projektu jest:

Ø      kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,

Ø      pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,

Ø      zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone

 

Każdego roku ponad 1,5 miliona dzieci umiera z powodu chorób, którym można zapobiec. Jednak wystarczy zaszczepić dziecko, by było ono chronione przed tragicznymi skutkami takich chorób jak gruźlica, odra, tężec, polio czy zwyczajna biegunka powodująca odwodnienie organizmu. Szczepienie to najbardziej skuteczny i najtańszy sposób walki z wieloma chorobami. To także najprostsza metoda, aby ratować życie dzieci na wielką skalę. Niestety, ponad 24 miliony dzieci, które rodzą się co roku, nie otrzymuje podstawowych szczepień niezbędnych w pierwszych latach życia. Ten niezwykle poważny problem dotyczy także Czadu, jednego z najbiedniejszych krajów świata. Obok trwającego kryzysu żywnościowego, Czad boryka się z epidemiami polio, odry, zapalenia opon mózgowych
i cholery. Celem UNICEF jest objęcie programem szczepień jak największej liczby dzieci w Czadzie, tak, aby ograniczyć śmiertelność dzieci spowodowaną tymi chorobami.

W tym roku szkolnym nasza szkoła dołączyła do Klubu Szkół UNICEF.

 

 

 1. Program edukacyjny „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

 

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Stanowi on drugie ogniwo
w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.

Celem programu jest:

Ø      uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia

Ø      kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

Ø      uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia

Ø      uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

Ø      wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą

 

Więcej na stronie internetowej www.psselublin.pis.gov.pl

 

 

 1. Program edukacyjny „KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA”

 

Program skierowany jest do uczniów klas I szkoły podstawowej.

CELE PROGRAMU:

Ø      edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole

Ø      wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia

Ø      edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami

 

Więcej informacji na stronie www.bezpiecznypuchatek.pl

 

 

 1. Program edukacyjny „ŚNIADANIE SIĘ OPŁACA”

 

Celem programu jest promowanie zasad zdrowego odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem śniadania (w tym drugiego śniadania), jako podstawowego posiłku w ciągu dnia.

 

 

 1. Program „AKADEMIA CZYSTYCH RĄK” Carex

 

Celem programu jest zapoznanie z tematami zdrowia oraz bakterii i wirusów. Temat „Gdzie były,

co robiły Twoje ręce?” inspiruje uczniów do zastanowienia nad tym, jak właściwa higiena rąk wpływa na ich zdrowie. Dzieci dowiadują się, gdzie każdego dnia mają styczność z bakteriami.

 

 

 1. Program Agencji Rynku Rolnego „OWOCE W SZKOLE”

 

Program ma na celu ukształtowanie trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom takiego asortymenty oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia. Program ten skierowany jest do wszystkich dzieci z klas I – III.

Więcej na stronie internetowej www.owocewszkole.com

 

 

 1. Program Agencji Rynku Rolnego „SZKLANKA MLEKA”

 

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Więcej na stronie internetowej www.mlekowszkole.pl

 

 1. Program Konkursowy pt. „Świadomy wie co robić z ZSEE”.

 

W szkole powołany został Ekozespół  składający się z 5 uczniów, którzy pod kierunkiem  opiekuna reprezentują  szkołę w konkursie.
Konkurs przebiega  w dwóch etapach, a jego celem jest upowszechnianie praktycznej wiedzy nt. zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) w środowisku szkolnym oraz w otoczeniu społecznym placówki oświatowej. W wyniku konkursu uczestnicy poznają definicje związane z ZSEE, grupy i rodzaje ZSEE, metody identyfikacji zagrożeń środowiska, formy współpracy ze społecznością szkolną i lokalnymi mieszkańcami oraz zasady przeprowadzania akcji społecznej i promocyjnej zbiórki elektroodpadów w swoim regionie.

 1. Akcja  Ekoszkoły

 

Celem akcji jest zbiórka niepotrzebnych już użytkownikom telefonów komórkowych.

Poprzez prowadzoną w szkole  akcję pomagamy uczniom zrozumieć, że ich działania w domu, szkole i w konsekwencji w ich późniejszym życiu mają realny wpływ na środowisko w jakim żyją.

 

 1. Czas na zdrowie

 

–  to zadanie na pozór trudne i skomplikowane, gdy się do niego przekonasz

– sposobem na życie się stanie.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzyżewicach – Rechcie realizują projekt „Czas na zdrowie”.

 

Poznajemy zasady zdrowego stylu życia – odpowiednie odżywianie, sposoby spędzania czasu wolnego, wpływ wysiłku fizycznego na funkcjonowanie organizmu.

 

Podczas festynu rodzinnego w czerwcu zaprezentujemy nasze pomysły na zdrowie wszystkim, którzy  nas odwiedzą.

 

Oto co nas wtedy czeka:

 1. POKAZ FILMÓW „ŚMIETNIK W MOJEJ GŁOWIE„
  2. ORGANIZACJA ZDROWEGO POCZĘSTUNKU,
  3. ORGANIZACJA GIER I ZABAW RUCHOWYCH Z UDZIAŁEM   DZIECI ORAZ DOROSŁYCH,
  4. WYSTĘPY UCZNIÓW ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ ZDROWIA.

Zapraszamy

Oto jest nasz zespół zgrany w szkole ,,zdrówko” zwany.

 

Natalka to nasza szefowa, specjalistka od polskiego słowa. Wiktoria ją dzielnie  wspiera

– tworzą  plany pisma, et cetera.

 Weronika nasz  projekt  promuje, Dominika jej w tym asystuje.

 Patrycja  i Julka w rękach pędzle mają i plakaty nam pięknie ozdabiają.

 Kamil i Arek język komputerowy znają, prezentacje i raporty zręcznie układają.

 Ola i Paulina sportem się zajmują i różne ćwiczenia wśród uczniów promują.

 

W roku szkolnym 2014-2015 szkoła bierze udział w realizacji ogólnopolskiego projektu badania wyników nauczania z matematyki. Programy LEPSZEJ SZKOŁY pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.