Programy i Projekty

AKCJE I PROGRAMY W NASZEJ SZKOLE

 

W naszej szkole organizowane są następujące programy i projekty edukacyjne:

 

Projekt z EFS „PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE STRZYŻEWICE”

W roku szkolnym 2018/2019  nasza szkoła realizuje projekt z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 „Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Strzyżewice” w terminie od 01 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. W ramach projektu nasza placówka organizuje dla uczniów 25 różnorodnych zajęć, m.in. zajęcia matematyczne, zajęcia przyrodnicze, zajęcia języka obcego, zajęcia ICT, zajęcia doradztwa zawodowego oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

stopka projektu

 

Program edukacyjny „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Od kilku lat realizujemy Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” rekomendowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

 

Program edukacyjny „BIEG PO ZDROWIE”

Od 3 lat realizowany jest program„Bieg po zdrowie”. Jest to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Skierowany jest do uczniów klasy IV. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

 

Program edukacyjny „TRZYMAJ FORMĘ”

Od trzech lat szkoła uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!” współorganizowanym  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
logotypProjekt edukacyjny „LEPSZA SZKOŁA”

Szkoła  systematycznie bierze udział w realizacji ogólnopolskiego projektu badania wyników nauczania z matematyki. Programy LEPSZEJ SZKOŁY pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.

 

Program Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa „Program dla szkół”

Program ma na celu ukształtowanie trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom takiego asortymenty oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia. Program ten skierowany jest do wszystkich dzieci z klas I – V.

 

Zbiórka makulatury

Nasza placówka jak już od kilku lat prowadzi zbiórkę makulatury. Także w bieżącym roku szkolnym będzie ona kontynuowana.

 

Projekt „RAZEM ODKRYJMY ŚWIAT PROGRAMOWANIA”

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła uczestniczyła w projekcie realizowanym przez Fundację VCC w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Fundacją „Wschodni Klaster Innowacji”. Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli klas 1-3 z terenu gmin wiejskich i wiejsko miejskich podregionu lubelskiego w zakresie nauczania programowania.

 

Program edukacyjny „KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA”

Rokrocznie uczestniczymy w Programie skierowanym  do uczniów klas I szkoły podstawowej.

CELE PROGRAMU:

Ø      edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole

Ø      wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia

Ø      edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami

Więcej informacji na stronie www.bezpiecznypuchatek.pl

 

Program edukacyjny „ŚNIADANIE SIĘ OPŁACA”

Systematycznie uczestniczymy w tym programie, którego celem jest promowanie zasad zdrowego odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem śniadania (w tym drugiego śniadania), jako podstawowego posiłku w ciągu dnia.

 

Program Konkursowy pt. „Świadomy wie co robić z ZSEE”.

W szkole powołany został Ekozespół  składający się z 5 uczniów, którzy pod kierunkiem  opiekuna reprezentują  szkołę w konkursie. Konkurs przebiega  w dwóch etapach, a jego celem jest upowszechnianie praktycznej wiedzy nt. zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) w środowisku szkolnym oraz w otoczeniu społecznym placówki oświatowej. W wyniku konkursu uczestnicy poznają definicje związane z ZSEE, grupy i rodzaje ZSEE, metody identyfikacji zagrożeń środowiska, formy współpracy ze społecznością szkolną i lokalnymi mieszkańcami oraz zasady przeprowadzania akcji społecznej i promocyjnej zbiórki elektroodpadów w swoim regionie.

 

Akcja  Ekoszkoły

Celem akcji jest zbiórka niepotrzebnych już użytkownikom telefonów komórkowych. Poprzez prowadzoną w szkole  akcję pomagamy uczniom zrozumieć, że ich działania w domu, szkole i w konsekwencji w ich późniejszym życiu mają realny wpływ na środowisko w jakim żyją.

 

Akcja ogólnopolska „Szkole pomagamy i świat oczyszczamy”

Systematycznie szkoła bierze udział w akcji polegającej na zbiórce elektrośmieci czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rzecz naszej szkoły.  Celem akcji ekologicznej było podniesienie świadomości ekologicznej na temat zużytego sprzętu oraz praktyczne przeciwdziałanie zanieczyszczeniu Ziemi elektroodpadami. 

 

Program „AKADEMIA CZYSTYCH RĄK” Carex

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klasy II uczestniczyli w programie, którego celem było zapoznanie z tematami zdrowia oraz bakterii i wirusów. Temat „Gdzie były, co robiły Twoje ręce?” inspiruje uczniów do zastanowienia nad tym, jak właściwa higiena rąk wpływa na ich zdrowie. Dzieci dowiedziały się, gdzie każdego dnia mają styczność z bakteriami.

 

Program edukacyjny „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Stanowi on drugie ogniwo
w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.

Celem programu jest:

Ø      uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia

Ø      kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

Ø      uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia

Ø      uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

Ø      wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą

Więcej na stronie internetowej www.psselublin.pis.gov.pl

 

Ogólnopolski projekt „Czas na zdrowie”

–  to zadanie na pozór trudne i skomplikowane, gdy się do niego przekonasz – sposobem na życie się stanie.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzyżewicach – Rechcie w roku szkolnym 2013/2014 realizowali ogólnopolski projekt „Czas na zdrowie”. Poznajemy zasady zdrowego stylu życia – odpowiednie odżywianie, sposoby spędzania czasu wolnego, wpływ wysiłku fizycznego na funkcjonowanie organizmu.

Oto jest nasz zespół zgrany w szkole ,,zdrówko” zwany. Natalka to nasza szefowa, specjalistka od polskiego słowa. Wiktoria ją dzielnie  wspiera – tworzą  plany pisma, et ceteraWeronika nasz  projekt  promuje, Dominika jej w tym asystuje Patrycja  i Julka w rękach pędzle mają i plakaty nam pięknie ozdabiają.  Kamil i Arek język komputerowy znają, prezentacje i raporty zręcznie układają.  Ola i Paulina sportem się zajmują i różne ćwiczenia wśród uczniów promują.

 

Projekt edukacyjny „Wszystkie kolory świata”

Jest to projekt edukacyjny opracowany i przygotowany przez Polski Komitet Narodowy UNICEF.

Celem projektu jest:

Ø      kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,

Ø      pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,

Ø      zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone

Każdego roku ponad 1,5 miliona dzieci umiera z powodu chorób, którym można zapobiec. Jednak wystarczy zaszczepić dziecko, by było ono chronione przed tragicznymi skutkami takich chorób jak gruźlica, odra, tężec, polio czy zwyczajna biegunka powodująca odwodnienie organizmu. Szczepienie to najbardziej skuteczny i najtańszy sposób walki z wieloma chorobami. To także najprostsza metoda, aby ratować życie dzieci na wielką skalę. Niestety, ponad 24 miliony dzieci, które rodzą się co roku, nie otrzymuje podstawowych szczepień niezbędnych w pierwszych latach życia. Ten niezwykle poważny problem dotyczy także Czadu, jednego z najbiedniejszych krajów świata. Obok trwającego kryzysu żywnościowego, Czad boryka się z epidemiami polio, odry, zapalenia opon mózgowych
i cholery. Celem UNICEF jest objęcie programem szczepień jak największej liczby dzieci w Czadzie, tak, aby ograniczyć śmiertelność dzieci spowodowaną tymi chorobami.

W  roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła dołączyła do Klubu Szkół UNICEF.