100-lecie Szkolnictwa w Strzyżewicach-Rechcie

20 czerwca 2015 roku w naszej szkole miała miejsce duża uroczystość: 100-lecie szkolnictwa w Strzyżewicach-Rechcie oraz III Zjazd Absolwentów. W uroczystości uczestniczyło wielu znakomitych gości i absolwenci, którzy po raz kolejny przybyli w mury naszej szkoły.

Czytaj dalej

Motto Szkoły

„Kto nie zdobędzie się w młodych latach na wytrwałość w rzeczach mniejszych i łatwiejszych, ten nie będzie wytrwałym pracownikiem przy wielkim warsztacie pracy, gdy spadną na niego obowiązki i poważniejsza odpowiedzialność.”
~J. Piłsudski

Czytaj dalej

Rok Szkolny 2018/2019

Szczegółowa organizacja pracy szkoły w nadchodzącym roku szkolnym 2018/2019.

Czytaj dalej

sprzontanie_2015[1]

Sprzątanie Świata

Wzorem lat ubiegłych w naszej szkole odbyła się akcja ,,Sprzątanie Świata”. Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie włączyli się do pracy na wyznaczonych miejscach i je uporządkowali. Przypomnieliśmy w ten sposób o potrzebie dbania o środowisko naturalne, nasze największe dobro.

Czytaj dalej

Zebranie z Rodzicami

W dniu 17 września 2015r. (czwartek) o godzinie 16.00 odbędą się spotkania Rodziców uczniów klas 0 – VI z wychowawcami klas. Celem spotkania jest zapoznanie z koncepcją pracy szkoły, omówienie spraw organizacyjnych klasy i szkoły, zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi oraz procedurami bezpieczeństwa.

  1. Spotkanie z dyrektorem szkoły – świetlica szkolna.
  2. Spotkanie z wychowawcami klas.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.
Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Ogłoszenie

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w dniu 1 września 2015 roku:

  • Msza Święta o godz.9.00 w Kościele Parafialnym w Kiełczewicach Maryjskich
  • Uroczyste rozpoczęcie w szkole o godz. 10.00 w świetlicy szkolnej.