Samorząd Uczniowski

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

przewodniczący: Izabela Kaproń

z-ca przewodniczącego:  Malwina Kołtun

sekretarz: Julia Oleszko

skarbnik: Szymon Kozak