Samorząd Uczniowski

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

przewodniczący: Wiktoria Oleszko

z-ca przewodniczącego:  Dawid Batko

sekretarz: Iza Kaproń, Malwina Kołtun

skarbnik: Maja Piotrowska