Samorząd Uczniowski

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

przewodniczący: Patryk Dudziak

z-ca przewodniczącego:  Izabela Kaproń

sekretarz: Nikola Polska

skarbnik: Maja Piotrowska