Pracownicy Niepedagogiczni

  • Matacz Barbara – sekretarka, intendentka
  • Kosidlak Wiesława – sprzątaczka
  • Pigłowska Krystyna – sprzątaczka
  • Wiechnik Barbara – kucharka
  • Dariusz Dziadosz – konserwator