Pracownicy Niepedagogiczni

  • Matacz Barbara – sekretarka, intendentka
  • Kosidlak Wiesława – sprzątaczka
  • Marta Kandzierska – sprzątaczka
  • Wiechnik Barbara, Anita Grzywa (zastępstwo) – kucharka
  • Dariusz Dziadosz, Adam Stańko (zastępstwo) – konserwator