Nauczyciele

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 mgr Edyta Golewska Dyrektor Szkoły,
nauczyciel przyrody i fizyki
2 mgr Boczek Hanna Nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
wychowawca klasy III
3 mgr Bąk Małgorzata Nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
wychowawca klasy II
4 mgr Krzeszowiec Helena Nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
wychowawca oddziału przedszkolnego
5 mgr Chrząstowska Katarzyna Nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
wychowawca klasy I
6 mgr Teter Paweł Nauczyciel matematyki, przyrody, techniki
wychowawca klasy VI
7 mgr Krzywda Magdalena Nauczyciel języka polskiego,
wychowawca klasy VII
8 mgr  Cajzer Marcin Nauczyciel wych. fizycznego, opiekun biblioteki,
wychowawca klasy V
9 mgr Pietraś Paulina Nauczyciel języka angielskiego i geografii,
wychowawca klasy IV
10 mgr Jóźwicka Marzena
Nauczyciel religii, muzyki i plastyki
11 mgr Klimek Anna
Nauczyciel języka niemieckiego
12 mgr Kołtun Magdalena
Nauczyciel biologii i chemii
13 mgr  Ruszniak Agata
Nauczyciel matematyki i informatyki
14 mgr Widomska Monika Nauczyciel historii