Nauczyciele

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 mgr Edyta Golewska Dyrektor Szkoły,
nauczyciel matematyki i fizyki
2 mgr Boczek Hanna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
wychowawca klasy I
3 mgr Katarzyna Stańko
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, wychowawca klasy II,
4 mgr Krzeszowiec Helena Nauczyciel oddziału przedszkolnego,
5 mgr Chrząstowska Katarzyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
wychowawca klasy III
6 mgr Teter Paweł Nauczyciel matematyki, techniki,
wychowawca klasy VIII
7 mgr Krzywda Magdalena Nauczyciel języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie
wychowawca klasy IV
8 mgr  Cajzer Marcin Nauczyciel wych. fizycznego, opiekun biblioteki,
wychowawca klasy VII
9 mgr Cymerman Paulina,
mgr Edyta Sobczyk – Wilkołazka (zastępstwo)
Nauczyciel języka angielskiego

 

10 mgr Jóźwicka Marzena
Nauczyciel religii, muzyki i plastyki,
Wychowawca kl. VI
11 mgr Klimek Anna
Nauczyciel języka niemieckiego i geografii
12 mgr Kołtun Magdalena
Nauczyciel  przyrody, biologii i chemii
13

14

mgr  Magdalena Mazurkiewicz-Mączka
mgr Marian Wojtak
Nauczyciel informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa
Nauczyciel informatyki
15

 

16

 

17

mgr Widomska Monika,
mgr Halina Hamerla (zastępstwo) 

mgr Marta Kruk

 

mgr Marta Witek

Nauczyciel języka polskiego i historii,
wychowawca klasy V
 

Psycholog szkolny

 

Wychowawca świetlicy