Nauczyciele

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 mgr Edyta Golewska Dyrektor Szkoły,
nauczyciel matematyki i fizyki
2 mgr Boczek Hanna Nauczyciel oddziału przedszkolnego
3 mgr Bąk Małgorzata Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
wychowawca klasy III
4 mgr Krzeszowiec Helena Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
wychowawca klasy I
5 mgr Chrząstowska Katarzyna Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
wychowawca klasy II
6 mgr Teter Paweł Nauczyciel matematyki, techniki/zajęć komputerowych
wychowawca klasy VII
7 mgr Krzywda Magdalena Nauczyciel języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie
wychowawca klasy VIII
8 mgr  Cajzer Marcin Nauczyciel wych. fizycznego, opiekun biblioteki,
wychowawca klasy VI
9 mgr Pietraś Paulina Nauczyciel języka angielskiego i geografii,
wychowawca klasy V
10 mgr Jóźwicka Marzena
Nauczyciel religii, muzyki i plastyki
11 mgr Klimek Anna
Nauczyciel języka niemieckiego i geografii
12 mgr Kołtun Magdalena
Nauczyciel  przyrody, biologii i chemii
13 mgr  Ruszniak Agata
Nauczyciel informatyki
14

15

16

mgr Widomska Monika

mgr Żaneta Zdral

mgr Katarzyna Stańko

Nauczyciel języka polskiego i historii, wychowawca klasy IV

Psycholog szkolny

Nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun świetlicy