Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r
3 Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r
6 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
7 Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

Nauczyciel oddziału przedszkolnego do 30 kwietnia opracowuje skalę gotowości szkolnej i przekazuje informacje rodzicom.

zarządzenie-dni-wolne 2017/2018