Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2016 r
3 Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2017 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r
6 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r.
7 Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

Nauczyciel oddziału przedszkolnego do 30 kwietnia opracowuje skalę gotowości szkolnej i przekazuje informacje rodzicom.

Zarządzenie – dni wolne 2016/2017