Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 03.09.2018r.
2.        Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12.2018r.
3.        Zakończenie I semestru 25.01.2019r.
4.        Ferie zimowe 11.02–24.02.2019r.
5.        Egzamin ósmoklasisty język polski – 15.04. 2019

matematyka – 16.04.2019

język angielski  – 17.04.19

6.        Wiosenna przerwa świąteczna 18.04-23.04. 2019r.
7.        Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2019r.
8.        Ferie letnie 22.06-31.08.2019r.