Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 02.09.2019r.
2.        Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12.2019r.
3.        Zakończenie I semestru 31.01.2020r.
4.        Ferie zimowe 11.02–24.02.2019r.
5.        Egzamin ósmoklasisty język polski – 21.04. 2020

matematyka – 22.04.2020

język angielski  – 23.04.20

6.        Wiosenna przerwa świąteczna 09.04-14.04. 2020r.
7.        Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26.06.2020r.
8.        Ferie letnie 27.06-31.08.2020r.