Author Archives: Edyta Golewska

Harcerki

Dzień Myśli Braterskiej

Harcerki z 3NDH „Zorza” zastęp „Łuna” uhonorowały Dzień Myśli Braterskiej obchodzony każdego roku w dniu 22 lutego przez harcerzy i skautów na całym świecie. Dzień ten jest dniem urodzin założyciela skautingu – sir Roberta Baden-Powella i jego żony Olave Baden-Powell. Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku.

Z dumą nosiłyście dzisiaj swój mundur. Z tej okazji życzę Wam satysfakcji z podejmowanych działań, otwartości na drugiego człowieka i niegasnącej przyjaźni. Czuwaj!

Edyta Golewska

REKRUTACJA

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Strzyżewicach-Rechcie
informuje o rozpoczęciu rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

do oddziału przedszkolnego 5,6 -latków
oraz do  I klasy

Termin: od 20 lutego 2018 r. do 9 marca 2018 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin: 16 marca 2018r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin: 19 marca 2018r. do 23 marca 2018r. Potwierdzenie w sekretariacie szkoły przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Termin: 27 marca 2018r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wszystkie dokumenty znajdują się w sekretariacie szkoły i poniżej:

zgłoszenie – oddział przedszkolny

wniosek – oddz.przedszkolny

zgłoszenie kl.I

zgłoszenie kl

 Zarządzenie WGS terminy rekrutacji

APEL PRYMUSA

W dniu 26 stycznia 2018 r. odbył się Apel Prymusa. Pani Dyrektor Edyta Golewska podsumowała wyniki w nauce za I semestr oraz wręczyła dyplomy uczniom wyróżnionym.

Uczniowie wyróżnieni z I etapu edukacyjnego:

Kret Julia, Teter Wojciech, Klecha Dawid, Adrianna Uba, Polska Nikola, Olga Gajowiak, Alicja Kaproń, Dominika Liwak.

Uczniowie wyróżnieni z II etapu edukacyjnego (średnia 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie):

Kamil Kopeć, Alicja Nowicka, Partyka Karolina, Grzywa Klaudia, Malwina Kołtun, Julia Kowalczyk, Szymon Kozak, Dominika Olchawa

Uczniowie z najwyższą frekwencją frekwencją:
Jakub Żyśko, Alicja Nowicka, Julia Oleszko, Szymon Kozak,  Dawid Dziedzisz.

 Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy

bezpieczne ferie

BEZPIECZNE FERIE

W dniu 23 stycznia  2018 r. odbyło się spotkanie z Panem Pawłem Jaroniek – specjalistą ds. BHP, który przeprowadził pogadankę na temat bezpiecznych ferii. Szczegółowo Pan omówił zasady bezpieczeństwa nad zbiornikami wodnymi, jazdy na sankach, łyżwach, zabawa śnieżkami oraz na basenie. Opowiedział również o udzieleniu pierwszej pomocy głównie przy odmrożeniach. Wszyscy uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością numerów alarmowych.

 Czas ferii zimowych to fajna zabawa.  Kto bezpiecznie się bawi w kłopoty nie wpada !

Dnia 24 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z Rodzicami, wg następującego porządku:

  1. Podsumowanie pracy za I semestr  – spotkanie z dyrektorem.
  2. Spotkanie klasowe z wychowawcą.

Serdecznie zapraszamy

choinka

 „ABY ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA BYŁY BLISKOŚCIĄ I SPOKOJEM,

A NOWY ROK – DOBRYM CZASEM”

K. I. Gałczyński

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

Uczniom i ich Rodzinom, Pracownikom i Przyjaciołom Szkoły

składa

Edyta Golewska

KONSULTACJE

W dniu 19 grudnia 2017 r. w godzinach 17.00 – 18.00 odbędą się konsultacje nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców z Rodzicami. 

Serdecznie zapraszamy

pb276326

NIETYPOWA LEKCJA HISTORII

W poniedziałek 27 listopada br. uczniowie klas 4-7 PSP w Strzyżewicach – Rechcie wzięli aktywny udział w żywej lekcji historii, a jednocześnie przeszli wstępne przeszkolenie z zakresu obsługi i użytkowania broni palnej. Stało się to dzięki uprzejmości Pana Komendanta Lecha Marczaka – prezesa Zarządu Okręgu Lubelskiego, który w niezwykle interesujący sposób, nawiązując do historii własnej rodziny, opowiedział o okolicznościach utworzenia w 1910 r. Związku Strzeleckiego i jego dalszych losach. Współczesny ZS funkcjonuje jako organizacja patriotyczna i pro-obronna dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a jej głównym celem jest przygotowanie Polaków do służby obywatelskiej. Uczniowie mieli bezcenną okazję zapoznać się z obsługą broni, która „brała udział” w powstaniu styczniowym czy II wojnie światowej. Była ona oczywiście pozbawiona cech użytkowych i całkowicie bezpieczna.

Monika Widomska

img_20171123_110336

NIETYPOWA LEKCJA PRZYRODA

Dnia 23 listopada 2017 r. odwiedziła nas Sekcja Hodowli Drobiu, Studenckiego Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dowiedzieliśmy się wielu rzeczy o drobiu. Poznaliśmy wiele ras kur i ich jaja. miedzy innymi emu, strusia, przepiórki, indyczki, łabędzia. Mogliśmy na własne oczy zobaczyć przepiórkę japońską, która jest niewielkich rozmiarów i znosi kropkowane jaja, dzięki temu drapieżnik nie dojrzy ich w trawie. Robiliśmy eksperymenty, by sprawdzić czy jajka są świeże, czy też nie. Warsztaty bardzo nam się podobały, a najbardziej doświadczenie w którym Pani stanęła na jajka, a one się nie roztłukły.

Magda Pomorska, kl. V 

WARSZTATY UNIKIDS

Dnia 20 listopada 2017 r. w godz. 12.30 – 14.05 odbędą się warsztaty UNIKIDS. Tematem będzie:

  • „Chemia czy alchemia” – warsztaty z chemii
  • „Zimno, zimno, coraz zimniej” – pokazy chemiczne