Author Archives: Edyta Golewska

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W dniach 15-17 kwietnia odbędą się egzaminy ósmoklasistów wg poniższego harmonogramu.

 • 15 kwietnia godz. 9:00 – język polski
 • 16 kwietnia godz. 9:00 – matematyka
 • 17 kwietnia godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

 W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas 0-VII. Szkoła pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

AKCJA STRAJKOWA TRWA NADAL, również w dniu 10.04.2019 r. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

Akcja strajkowa będzie trwała również w dniu 09.04.2019 r. Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze.

W DNIU 08.04.2019 r. BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie, informuje, że nauczyciele tutejszej szkoły zamierzają przystąpić do akcji strajkowej od dnia 08 kwietnia 2019 r. w przypadku, gdy porozumienia strajkowe nie zostaną podpisane.

Jeżeli dojdzie do strajku nastąpią trudności w zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W miarę możliwości kadrowych będą organizowane zajęcia opiekuńcze.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły. Wszelkie informacje dotyczące zmian organizacyjnych pracy szkoły będą tam systematycznie aktualizowane. 

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

KOMUNIKAT O TERMINACH REKRUTACJI

KOMUNIKAT

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2019/2020 do następujących oddziałów:

 • oddziału przedszkolnego – dzieci z rocznika 2013 i 2014
 • klasy I – dzieci z rocznika 2012

TERMINY REKRUTACJI

Na podstawie art.131 ust. 1 i 2 oraz art. 133 ust.1, 2 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. Poz.996),

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego i klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzyżewicach-Rechcie na rok szkolny 2019/2020:

Lp. Rodzaj czynności Termin

 

1. Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego
w kolejnym roku
25 luty – 01 marca 2019 r. godz.15.00
2. Składanie zgłoszeń (dzieci z obwodu) lub wniosków (dzieci spoza obwodu) wraz z załącznikami 05 – 22 marca 2019 r. godz.15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych 29 marca 2019 r. godz. 14.00
4. Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 09 kwietnia 2019 r.
5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Od 9 kwietnia 2019 r.
6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Od 9 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Strzyżewice w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzyżewice

DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY I PONIŻEJ:

zgłoszenie kl. I

zgłoszenie – oddział przedszkolny

deklaracja o kontynuowaniu

PONIŻEJ ZAMIESZCZONY JEST LIST DO RODZICÓW ORAZ HARMONOGRAM REKRUTACJI LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

List MEN do Rodziców uczniów klas VIII

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa lubelskiego

 

20190211_105351

Zabawa Karnawałowa

9 lutego 2019 r. odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa, na którą przybyły różne postacie: duszki, wróżki, klauny, kotki, myszki, piraci, księżniczki i wiele, wiele innych. Przy dobrej muzyce, którą zapewnił nam Pan Grzegorz Dudziak świetnie się bawiliśmy.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Rodziców za wszelką pomoc przy organizacji tej imprezy, za pyszny poczęstunek i świetną zabawę.

APEL PRYMUSA

W dniu 08 lutego 2019 r. odbył się Apel Prymusa. Pani Dyrektor Edyta Golewska podsumowała wyniki w nauce za I semestr oraz wręczyła dyplomy uczniom wyróżnionym.

Uczniowie wyróżnieni z I etapu edukacyjnego:

Dudziak Maja, Wójcik Maja, Augustyniak Nikola, Sulowska Lena, Kurzyna Jan, Teter Wojciech, Klecha Dawid, Ostapiuk Maja, Adrianna Uba, Polska Nikola.

Uczniowie wyróżnieni z II etapu edukacyjnego:

Alicja Kaproń, Olga Gajowiak, Dominika Liwak, Adrianna Nowicka, Paulina Kozak, Kamil Kopeć, Amelia Kusy, Alicja Nowicka, Partyka Karolina, Grzywa Klaudia, Magdalena Pomorska i Malwina Kołtun.

Uczniowie z najwyższą frekwencją:
Michał Lizinkiewicz, Bartłomiej Żyśko, Maja Dumańska, Julia Oleszko.

 Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy

BEZPIECZNE FERIE

JUŻ NIEDŁUGO ROZPOCZNĄ SIĘ FERIE ZIMOWE (9 – 24 LUTY). PAMIĘTAJCIE O BEZPIECZEŃSTWIE!!!

Bezpieczne ferie – rady dla dzieci i rodziców

 Oto kilka z nich:

 • Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych;
 • W czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną odległość między sankami;
 • Nie doczepiajmy sanek do samochodu;
 • Rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celujmy w twarz drugiej osoby;
 • Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub stawie.
 • Nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w miejscach niedozwolonych.
 • Bądźmy widoczni na drodze.
 • Nie strącajmy zwisających z dachów sopli.
 • Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu.
 • Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze.
 • W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną.
 • Nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny.
 • Unikajmy kontaktu z osobami chorymi.
 • W przypadku wystąpienia objawów choroby zgłośmy się do lekarza.