Author Archives: Edyta Golewska

kartka

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą.

Najserdeczniejsze życzenia wielkanocne wszystkim odwiedzającym naszą szkołę

składa
Społeczność PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Strzyżewicach-Rechcie

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W dniach 15-17 kwietnia odbędą się egzaminy ósmoklasistów wg poniższego harmonogramu.

  • 15 kwietnia godz. 9:00 – język polski
  • 16 kwietnia godz. 9:00 – matematyka
  • 17 kwietnia godz. 9:00 – język obcy nowożytny.

 W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas 0-VII. Szkoła pełni dyżur opiekuńczo – wychowawczy.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

AKCJA STRAJKOWA TRWA NADAL, również w dniu 10.04.2019 r. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

Akcja strajkowa będzie trwała również w dniu 09.04.2019 r. Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze.

W DNIU 08.04.2019 r. BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie, informuje, że nauczyciele tutejszej szkoły zamierzają przystąpić do akcji strajkowej od dnia 08 kwietnia 2019 r. w przypadku, gdy porozumienia strajkowe nie zostaną podpisane.

Jeżeli dojdzie do strajku nastąpią trudności w zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W miarę możliwości kadrowych będą organizowane zajęcia opiekuńcze.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły. Wszelkie informacje dotyczące zmian organizacyjnych pracy szkoły będą tam systematycznie aktualizowane. 

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

KOMUNIKAT O TERMINACH REKRUTACJI

KOMUNIKAT

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2019/2020 do następujących oddziałów:

  • oddziału przedszkolnego – dzieci z rocznika 2013 i 2014
  • klasy I – dzieci z rocznika 2012

TERMINY REKRUTACJI

Na podstawie art.131 ust. 1 i 2 oraz art. 133 ust.1, 2 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. Poz.996),

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego i klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzyżewicach-Rechcie na rok szkolny 2019/2020:

Lp. Rodzaj czynności Termin

 

1. Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego
w kolejnym roku
25 luty – 01 marca 2019 r. godz.15.00
2. Składanie zgłoszeń (dzieci z obwodu) lub wniosków (dzieci spoza obwodu) wraz z załącznikami 05 – 22 marca 2019 r. godz.15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych 29 marca 2019 r. godz. 14.00
4. Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 09 kwietnia 2019 r.
5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Od 9 kwietnia 2019 r.
6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Od 9 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Strzyżewice w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzyżewice

DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY I PONIŻEJ:

zgłoszenie kl. I

zgłoszenie – oddział przedszkolny

deklaracja o kontynuowaniu

PONIŻEJ ZAMIESZCZONY JEST LIST DO RODZICÓW ORAZ HARMONOGRAM REKRUTACJI LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

List MEN do Rodziców uczniów klas VIII

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa lubelskiego