Author Archives: Agata Ruszniak

„IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”

W grudniu w naszej szkole realizujemy projekt Fundacji Dbam o Mój Z@sięg, którego celem  jest zwrócenie uwagi wszystkich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego w świecie, w który znaczącą rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. W związku z tym uczniowie otrzymali przygotowane przez fundację kartki świąteczne, które zobowiązali się wypisać  wspólnie ze swoimi rodzicami i wysłać do swoich bliskich lub znajomych.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2018

Dzień Bezpiecznego Internetu jest obchodzony w Polsce z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r., czyli w tym roku po raz czternasty. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. DBI 2018 obchodzimy 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. W naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu obchodziliśmy 25 stycznia 2018 r., wśród uczniów z klasy od IV do VII.
Uczniowie z klasy IV przygotowali i zaprezentowali wszystkim plakat pt. „Bezpieczeństwo w Internecie”. Klasa V przygotowała scenki sytuacyjne prezentujące skutki uzależnienia, hejtowania, przypominali o zainstalowaniu programu antywirusowego oraz przestrzegali przed spotkaniami z osobami poznanymi w sieci. Uczniowie z klasy VI przedstawili ideę DBI 2018. Na zakończenie wszyscy otrzymali gazetkę przygotowaną przez uczniów z klasy VII, w której przypominali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

P1256393

PO PIERWSZE BEZPIECZEŃSTWO

W ostatni czwartek przed feriami (tj. 25 stycznia 2018 r.) odwiedzili nas Panowie Policjanci z Komisariatu Policji w Bychawie. Na początek przeprowadzili pogadankę dla uczniów młodszych z oddziału przedszkolnego i z klas I – III na temat bezpiecznej drogi do szkoły, zasad bezpieczeństwa podczas ferii oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. Następnie uczniowie obejrzeli film edukacyjny oraz otrzymali elementy odblaskowe.
Później Panowie Dzielnicowi przypomnieli uczniom z klasy IV, V, VI i VII zasady poruszania się po drodze, ostrzegali przed przemocą rówieśniczą, kładąc nacisk na zagrożenie cyberprzemocą. Zwrócili uwagę dzieci i młodzieży na niebezpieczeństwa jakie wynikają z umieszczania treści w sieci oraz zaprezentowali film ukazujący jakie są tego skutki. Na zakończenie wręczyli wszystkim ulotki informacyjne. Oby to spotkanie przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno w Internecie, jak również każdego dnia.

HEJTOWANIE

Przez cały miesiąc w naszej szkole była prowadzona akcja uświadamiająca dzieci i młodzież jakim zagrożeniem jest hejtowanie, czyli mowa nienawiści w Internecie.
18 października przypadał Światowy Dzień Godności i od tego dnia w szkole co kilka dni pojawiały się kolejne informacje dla uczniów, które były umieszczone w różnych miejscach:

  1. Co to jest hejtowanie? (informacje w bibliotece szkolnej)
  2. Co zrobić gdy stałeś się odbiorcą hejtu? (informacje w sali komputerowej)
  3. Co możesz zrobić, gdy zobaczysz, że Twoja koleżanka, kolega, stali się odbiorcami hejtu? (informacje w świetlicy szkolnej)

Później dyskutowaliśmy na ten temat na zajęciach komputerowych/informatyce, a następnie każdy uczeń mógł się pochwalić swoją wiedzą na temat hejtowania
za co otrzymał naklejkę z napisem „ZNAWCA HEJTOWANIA”.

CYBERPRZEMOC – PRZYPOMINAMY WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

Cyberprzemoc to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, głównie Internetu oraz telefonów komórkowych. Podstawowe formy zjawiska to nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS.

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111.

Telefon dla Rodziców w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci: 800 100 100.

Przypadek cyberprzemocy może zostać ujawniony przez ofiarę, świadka (np. innego ucznia czy nauczyciela) lub osobę bliską ofierze (np. rodzeństwo czy przyjaciela).
W każdym przypadku należy ze spokojem wysłuchać osoby zgłaszającej i okazać jej wsparcie. Podziękować za zaufanie i zgłoszenie tej sprawy.

W pierwszej kolejności należy udzielić wsparcia ofierze. Musi się ona czuć bezpieczna i czuć opiekę dorosłych. Na poczucie bezpieczeństwa dziecka wpływa fakt, że wie ono, iż rodzina i szkoła podejmują kroki w celu rozwiązania problemu.

Podczas rozmowy z dzieckiem – ofiarą cyberprzemocy – należy zapewnić je, że nie jest winne zaistniałej sytuacji oraz że nikt nie ma prawa zachowywać się w ten sposób wobec niego, a także podkreślić, że dobrze zrobiło ujawniając sytuację. Należy okazać zrozumienie dla jego uczuć, w tym trudności z ujawnieniem okoliczności wydarzenia, strachu, wstydu. Trzeba podkreślić, że rodzina i szkoła nie tolerują przemocy.

Pomoc ofierze nie może kończyć się w momencie wyjaśnienia sprawy. Warto monitorować sytuację, „czuwać” nad jej bezpieczeństwem, należy zwracać uwagę czy wobec dziecka nikt nie podejmuje kolejnych działań przemocy i obserwować jak radzi sobie w grupie po ujawnieniu incydentu cyberprzemocy.

p9292316

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

W dniu 29.09.2017 r. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Była to akcja edukacyjna, która miała zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Każdy musiał wykonać wylosowane na karteczkach przykłady, a rozwiązania przedstawić egzaminatorom. W roli egzaminatorów doskonale sprawdzili się uczniowie klasy IV, którzy przepytywali uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców. W nagrodę za poprawne odpowiedzi każdy dostał certyfikat i cukierka.

Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji DZIĘKUJEMY