PRZERWANY MARSZ

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie dołączyła już do projektu “Przerwany Marsz”.
Zarejestruj się na stronie www.przerwanymarsz.pl wybierając (Nazwa Państwa Instytucji) … w polu “Instytucja, do której chcesz dołączyć”.
Bądź razem z nami.

Projekt „Przerwany marsz…”, polega na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego, przez fakt wybuchu II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.

Zatem 2 września 2019 r., w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, młode pokolenie Polaków razem z osobami urodzonymi do 8 maja 1945 r. (wspólnie z babciami, dziadkami, a także osobami samotnymi, które mieszkają w danym regionie i wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny) wspólnie przybędą na inaugurację nowego roku szkolnego 2019/2020. Przekroczenie progów szkół/ klas przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację.

Planowana na pierwszy dzień szkoły akcja będzie okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny. Niech to będzie również wyraz szacunku i wdzięczności dla żywego pomnika historii.

Punktem kulminacyjnym akcji będzie odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, który towarzyszy Polakom od wielu lat.

Drugą częścią akcji będą „Pamiętniki Pokoleń” – prowadzone przez uczniów wywiady ze swoimi dziadkami lub pradziadkami albo osobami samotnymi, które odpowiedzą na pytanie, jak wspominają sierpień i wrzesień 1939 roku, a także jacy byli wtedy młodzi ludzie. Utrwalone w ciekawy sposób rozmowy i wspomnienia staną się częścią wspólnej publikacji.

Współorganizatorami wydarzenia są: Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk  Dzieci Wojny, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie „Dumni z Polski” oraz Stowarzyszenie „Dzieci Wojny w Polsce”.