Zostaliśmy czytelnikami…

W tym roku nasi pierwszoklasiści czekali do kwietnia na pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej. W czasie lekcji bibliotecznej dzieciaki wykazały się umiejętnością czytania i pisania. Rozwiązywały krzyżówkę o książce, poznały zasady korzystania z zasobów szkolnej biblioteki. Spośród rozsypanych karteczek trafnie wybierały te, które uczyły je dbałości o książkę. Jako przerywnik w pracy pięknie śpiewały piosenkę o potrzebie czytania. Na koniec lekcji zostały obdarowane książeczkami Ewy Kołaczkowskiej „Dwunastu przyjaciół Muszki.

MC