INFORMACJA DLA RODZICÓW

AKCJA STRAJKOWA TRWA NADAL, również w dniu 10.04.2019 r. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

Akcja strajkowa będzie trwała również w dniu 09.04.2019 r. Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze.

W DNIU 08.04.2019 r. BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE.