INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie, informuje, że nauczyciele tutejszej szkoły zamierzają przystąpić do akcji strajkowej od dnia 08 kwietnia 2019 r. w przypadku, gdy porozumienia strajkowe nie zostaną podpisane.

Jeżeli dojdzie do strajku nastąpią trudności w zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W miarę możliwości kadrowych będą organizowane zajęcia opiekuńcze.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły. Wszelkie informacje dotyczące zmian organizacyjnych pracy szkoły będą tam systematycznie aktualizowane. 

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.