DZIEJE APOSTOLSKIE

Po raz piąty w naszej szkole odbył się Międzyszkolny  Konkurs Wiedzy Biblijnej, tym roku  z Dziejów Apostolskich. Dnia 6 marca 2019r. uczniowie wraz z opiekunami spotkali się w naszej świetlicy szkolnej. Do konkursu przystąpiło 23  uczniów w dwóch kategoriach: klas IV – VI i VII -VIII  z  sześciu  szkół podstawowych,  trzech dekanatów: zakrzowieckiego, bychawskiego i lubelskiego – południe.  Po odmówieniu modlitwy i wysłuchaniu zasad udziału w konkursie uczestnicy  przystąpili do rozwiązywania testów  składających  się w kategorii: klas IV – VI z 40, a w kategorii klas  VII –VIII 45  pytań otwartych i zamkniętych. Po zakończonej pracy uczniowie udali się na skromny poczęstunek natomiast  komisja w skład której wchodzili  katecheci – opiekunowie przystąpiła do sprawdzania  prac konkursowych.
Po sprawdzeniu testów, wyłoniono następujących laureatów:

Kategoria klas IV – VI:

I miejsce –  Kamil Kopeć   PSP w Strzyżewicach – Rechcie

II miejsce –  Aleksandra Sidor   PSP w Kiełczewicach Górnych

III miejsce –  Natalia Smalec  PSP w Bystrzycy Starej

Wyróżnienie: Michał Zemszał  PSP w Bystrzycy Starej

Julia Jakubaszek  PSP w Żabiej Woli

Kategoria klas VII – VIII:

I miejsce –  Karina Ryndak   SP w  Zakrzówku

II miejsce –  Malwina Kołtun  PSP w Strzyżewicach – Rechcie,

III miejsce –  Julia Szcześniak  PSP w Osmolicach

Wyróżnienie: Zuzanna Żelechowska  SP w  Zakrzówku

Adrian Tomasik PSP w Żabiej Woli

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Każdy z uczestników konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek, a laureaci nagrody książkowe. Wszystkim, uczniom biorącym  udział w konkursie, ich Rodzicom i Katechetom:  Pani Annie Pudło ze SP w Zakrzówku, Pani Iwonie Korniak z PSP w Kiełczewicach Górnych,  Pani Anecie Tomasik  z PSP w Żabiej Woli, Pani Joannie Wojtyła z PSP  w Osmolicach oraz Panu Adrianowi Turek składamy podziękowanie.