PROJEKT „Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Strzyżewice”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach – Rechcie jest realizatorem projektu „Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Strzyżewice”.
Cel projektu: Wzrost poziomu kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności istotnych na rynku pracy Uczniów oraz kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, sprzętu i technologii u Nauczycieli oraz wyposażenie 5 szkół z Gminy Strzyżewice do 30.06.2019

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez realizację zajęć matematycznych, przyrodniczych, językowych (wyrównawczych i rozwijających) oraz ICT, doradztwa edukacyjno-zawodowego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wsparcie dla nauczycieli obejmuje następujące szkolenia: Nowoczesne metody nauczania, Nowoczesne technologie w nauczaniu przedmiotowym, Neurodydaktyka w praktyce szkolnej, Nauczanie programowania, Pedagogika specjalna.

Ponadto w ramach projektu zostaną wyposażone pracownie ICT, przyrodnicze i matematyczne w 5 szkołach podstawowych z Gminy Strzyżewice.

 Beneficjent projektu: Gmina Strzyżewice

Okres realizacji: 01.09.2018 – 30.06.2019

Wartość projektu: 1 746 708,84 zł

Dofinansowanie projektu: 1 659 108,84 zł, w tym środki z UE: 1 484 702,51 zł

stopka projektu