Jarzębinka 2018

Dnia 24 października 2018 roku odbyła się szósta edycja Gminnego Konkursu Poezji i Piosenki Ludowej „Jarzębinka”. W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Strzyżewice. Występy uczestników oceniane były w trzech kategoriach: soliści i recytatorzy klasy I–III , klasy IV–VI
i klasy VII–VIII. W tym roku w Jury zasiedli:przewodniczący – Pan Krzysztof Kramek – kierownik muzyczny studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, doradca metodyczny w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczo – Pedagogicznej w Lublinie oraz recenzent podręczników do muzyki, Pan Tomasz Hanaj – dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach, Pani Anna Otrocka – emerytowana nauczycielka języka polskiego, Pani Genowefa Baran – sołtys w Kiełczewicach Dolnych i właścicielka Gospodarstwa Agroturystycznego oraz Pani Regina Wróbel – radna Gminy Strzyżewice, promotorka twórczości ludowej.
Z grupy 25 uczestników wyłoniono w kategorii solistów sześciu laureatów i dwóch uczestników otrzymało wyróżnienie natomiast w kategorii recytatorzy laureatami zostało ośmioro uczestników i również przyznano dwa wyróżnienia.
A oto nagrodzeni przez Jury uczestnicy:

kategoria soliści klas I–III :
Maja Ostapiuk – PSP w Strzyżewicach – Rechcie,
Karolina Teter – PSP w Bystrzycy Starej,
Jakub Stanek – PSP w Osmolicach;
kategoria soliści klas IV–VI:
Katarzyna Grzywa – PSP w Kiełczewicach Górnych,
Adrianna Nowicka – PSP w Strzyżewicach – Rechcie,
Natalia Czapińska – wyróżnienie – PSP w Żabiej Woli;
kategoria soliści klas VII–VIII:
Julia Teter – PSP Strzyżewicach – Rechcie,
Maciej Biały – wyróżnienie – PSP w Kiełczewicach Górnych;
kategoria recytatorzy klas I–III:
Tomasz Janik – PSP w Kiełczewicach Górnych,
Dominik Stajszczak – PSP w Osmolicach,
Krystian Kowalczyk – wyróżnienie – PSP w Kiełczewicach Górnych;
kategoria recytatorzy klas IV–VI:
Julia Rybaczek – PSP w Kiełczewicach Górnych,
Magdalena Sałek – PSP w Żabiej Woli,
Olga Gajowiak – PSP w Strzyżewicach – Rechcie;
kategoria recytatorzy klas VII–VIII:
Łucja Szyszka – PSP w Kiełczewicach Górnych,
Malwina Kołtun – PSP w Strzyżewich – Rechcie,
Martyna Maciąg – PSP w Żabiej Woli,
Izabela Kaproń – wyróżnienie – PSP w Strzyżewicach – Rechcie.

Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki upominek, a dla wszystkich osób obecnych przygotowany był również poczęstunek. W ramach wyróżnia wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami zostali zaproszeni na przez Pana Krzysztofa Kramka na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” w Lublinie z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości, który odbędzie się 15 listopada. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a opiekunom i rodzicom, za przygotowanie dzieci do występów. Natomiast laureatom i wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów wokalnych i recytatorskich.