Biblioteka to nie tylko książki…

    Dnia 18 października 2018 roku cała szósta klasa odwiedziła Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Przyjechaliśmy tam specjalnie obejrzeć wystawę pt.  „Niepodległość harcerstwem znaczona „.

Dowiedzieliśmy się, że w 1911 powstał Skauting – utworzony przez Roberta Baden Powella w Wielkiej Brytanii. Pan Powell napisał książkę  pt. „Skauting for boys” . Pan Małkowski przetłumaczył ją na język polski i dał początek ruchowi skautingowemu w Polsce. Były to początki naszego harcerstwa. Wystawa była bardzo ciekawa. Na środku sali był rozłożony wielki namiot, który kiedyś służył harcerzom w czasie biwaków. W gablotach umieszczonych naokoło można było zaobserwować  albumy ze zdjęciami, krzyże harcerskie , lilijki, śpiewniki berety , chusty i wyszywane sztandary. Bardzo nam się podobały piękne stroje harcerek i harcerzy z tamtego okresu. Wydaje się nam, że obecne ubiory są na nich wzorowane. Cennym eksponatem był chętnie oglądany pamiętnik Tadeusza Zawadzkiego pseudonim „Zośka”. Panie z biblioteki przekazały nam dużo informacji o wpływie harcerstwa na wychowanie przedwojennych pokoleń młodzieży. Wielu z nich zginęło za Polskę, dając nam przykład patriotyzmu i męstwa. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni.

uczennice klasy VI