„PROMIENIOWANIE OJCOSTWA”

Dnia 16 października 2018  r. w ramach obchodów  XVIII Dnia Papieskiego  naszej w szkole  odbył się uroczysty apel.  Uczniowie klas IV- VI z tej okazji  zaprezentowali  inscenizację, nawiązując do tegorocznego hasła    „Promieniowanie Ojcostwa”. Uczniowie przybliżyli osobę  Św. Jana Pawła II, jako wspaniałego Ojca wszystkich narodów, który w swoim nauczaniu  głosił, ludziom jakim wspaniałym, kochającym i miłosiernym Ojcem jest Bóg. Na początku występu  nasi uczniowie  zaśpiewali ulubioną  pieśń oazową Ojca Św. Jana Pawła II  „ Barkę” oraz  pieśni głoszące chwałę Boga Ojca. Dnia 30 października 2018r. w/w inscenizację uczniowie przedstawili  społeczności Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Maryjskich.