PROJEKT w ramach RPO WL

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła realizuje projekt z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 „Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Strzyżewice” w terminie od 01 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
W ramach projektu nasza placówka organizuje dla uczniów 25 różnorodnych zajęć, m.in. zajęcia matematyczne, zajęcia przyrodnicze, zajęcia języka obcego, zajęcia ICT, zajęcia doradztwa zawodowego oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Poniżej plan zajęć (na niebiesko zaznaczone są zajęcia projektowe) plan lekcji 2018/19 z zajęciami projektowymi