KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej zostaje zamieszczona Klauzula informacyjna dla Rodziców/Prawnych opiekunów uczniów w PSP w Strzyżewicach-Rechcie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art.37 ust.1 oraz art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie jest p.Rafał Górny. 

Dane kontaktowe IOD – RAFAŁ GÓRNY: tel: 517191828; e-mail: r.gorny@pcat.pl