Tytuł „Szkoły młodych patriotów”

Szkoła Podstawowa w Strzyżewicach-Rechcie

SZKOŁĄ MŁODYCH PATRIOTÓW

 W okresie od 3 stycznia do 21 maja 2018 r. uczniowie naszej szkoły aktywnie realizowali zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoła młodych patriotów. Konkurs został zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Cel projektu zakładał uświadomienie młodym ludziom, na czym polega współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm. W nagrodę za 100% wykonie zadań projektowych, otrzymaliśmy Tytuł „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”. Wypracowaliśmy go, wykonując następujące działania, które przez jury konkursu zostały ocenione na najwyższą liczbę punktów:

  • przeprowadzono w klasach konwersatoria – pogadanki i dyskusje pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”, czego efektem był przygotowany przez uczniów klasy 7 plakat obrazujący, jak być patriotą każdego dnia;
  • przeprowadzono sondaż wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz mieszkańców miejscowości współczesnych postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego, efekty pracy zostały zarejestrowane w krótkim materiale filmowym;
  • zorganizowano i przeprowadzono ogólnoszkolny konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej oraz szkolny przegląd pieśni patriotycznych;
  • przygotowano plakat „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”, któremu przyświecał cel – skłonienie dzieci i młodzieży do refleksji nad tematem odzyskania przez Polskę niepodległości oraz próba symbolicznego pokazania, z czym wiąże się dla nich niepodległość;
  • przeprowadzono ogólnoszkolny konkurs wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”, który został zorganizowany w formie szkolnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, a jego zwycięzca – Przemysław Bielski, uczeń klasy VI – otrzymał honorowy tytuł „Szkolnego Mistrza Historii 2018”;
  • przygotowano Kodeks Postaw Patriotycznych;
  • przygotowano prace pisemne poruszające motyw „małe ojczyzny w literaturze”.

W czasie realizacji zadań projektowych uczestniczyliśmy także w uroczystościach i akademiach, upamiętniających święta narodowe oraz najważniejsze momenty z historii Polski, które wzmacniały postawy patriotyczne uczniów. Niezwykle istotnym było także budowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania, kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz skłaniania do kreatywnego podejścia w realizowaniu powyższych działań.