DORADZTWO ZAWODOWE W NASZEJ SZKOLE

Do działań preorientacyjnych obejmujących klasy najmłodsze aż do klasy VI możemy zaliczyć codzienną pracę wychowawców, godziny wychowawcze,  proponowane przez szkołę różnorodne wycieczki, prelekcje, spotkania, akademie, wyjazdy integracyjne, akcje i konkursy –o których piszemy systematycznie na stronie szkoły. Są to sposoby na poznanie przez dzieci otaczającego świata, przyjrzenie się pracy dorosłych, dostrzeżenie swoich umiejętności i słabych stron, odkrycie swoich pasji i talentów, budowanie poczucia własnej wartości. Aby tym wszystkim atrakcjom towarzyszył przyrost wiedzy w klasach I-III odbyły się warsztaty motywujące zatytułowane „Po co się uczę?” poprowadzone przez Panią Agnieszkę Kośkiewicz, psychologa i doradcę zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie.

W klasie VII przygodę z doradztwem zawodowym rozpoczęliśmy w ferie warsztatami prowadzonymi  przez Panią Agnieszkę Kośkiewicz pod tytułem ”Planuję swoją przyszłość z doradcą zawodowym”. Młodzież poznała wówczas rolę i zadania jakie pełni szkolny doradca zawodowy, a także w czym może pomóc każdemu uczniowi.

W ciągu całego semestru odbywały się spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Pani Monika Kołtun z Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach opowiedziała o pracy pracownika socjalnego.

Pan Łukasz Dudziński przedstawił prace w zawodzie ratownika medycznego i ciekawie opowiedział o swoim hobby jakim jest pszczelarstwo.

Pan Marek Naumiuk i pani Jolanta Smarż poprowadzili dla klas VI i VII ciekawe warsztaty pt.: „Czym kierować się przy podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych?”. Uczniowie grupowo tworzyli towarzyszący im w życiu system wartości, wykonali ćwiczenia uświadamiające role motywacji w podejmowaniu decyzji o dalszej edukacji. Spróbowali również swoich sił w budowaniu wieży. Stworzona sytuacja miała być namiastką przyszłej pracy i pokazać uczniom jak ważne stają się w takich momentach nasze zaangażowanie i umiejętności. Przecież każdy z nas coś potrafi, a nie wszyscy nadajemy się do tej samej pracy.

20 kwietnia odbyła się wycieczka zawodoznawcza do piekarni w Starej Wsi. Właściciel opowiedział nam o procesie produkcji chleba, począwszy od momentu kiedy do piekarni trafia mąka z pobliskiego młyna, aż do chwili kiedy wybieramy go na sklepowych półkach. Oprowadzając nas po piekarni przybliżył tajniki rośnięcia bochenków  a następnie ich wypieku w piecach w zależności od ich rodzaju mąki z jakiej są wykonane. Obejrzeliśmy maszyny jakie wykorzystuje się do wyrabiania ciasta. Dowiedzieliśmy się również jakie zawody wykonują pracownicy piekarni i jakie kwalifikacje są wymagane na te stanowiska. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytania i odnieśli wrażenie, że praca w piekarni jest bardzo ciężka. Na zakończenie wizyty poczęstowano nas pysznymi pączkami. Uczniowie w czasie wyjazdu integrowali się z młodzieżą z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych. Swój wkład w organizację wycieczki miała Pani Beata Teter, której serdecznie dziękujemy.

W trakcie 10 zajęć lekcyjnych z doradztwa zawodowego, które odbyły się w drugim semestrze uczniowie klasy VII przygotowali swoje herby- na których zawarli informacje o sobie w chwili obecnej, swoich pasjach oraz jak widzą siebie za kilkanaście lat. Poruszaliśmy tematykę charakteru, temperamentu, osobowości, zainteresowań, umiejętności poprzez wypełnianie szeregu ankiet i kwestionariuszy, których wyniki interpretowaliśmy na forum klasy. Przedstawiona została klasyfikacja zawodów i specjalności obowiązująca w Polsce od 25 stycznia 2018roku,  a także klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Zgodnie ze swoimi preferencjami i rodzajem temperamentu uczniowie otrzymali przykładowe propozycje zawodów  jakie mogliby w przyszłości wykonywać. Na ostatnich zajęciach młodzież zapoznała się z polskim system edukacji i możliwościami kształcenia, które obowiązują po ostatniej reformie edukacji.

Do Rodziców skierowaliśmy warsztaty pedagogizujące pod tytułem „Wspieram, nie wyręczam” swojego dziecka w przyszłych wyborach edukacyjno-zawodowych – prowadzone przez Panią Agnieszkę Kośkiewicz.

Wszystkie powyższe działania zaplanowane i realizowane były w odpowiedzi na potrzeby uczniów i rodziców wynikające z ankiet przeprowadzonych na początku roku szkolnego.

Nadchodzą wakacje. Myślę, że dla uczniów bogatszych o nowe całoroczne doświadczenia i obserwacje będzie to czas przemyśleń związanych ze swoją przyszłością i wyborem ścieżki edukacyjnej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym zmotywują się do ciężkiej pracy, aby mogli dostać się do swoich wymarzonych szkół.

Szkolny doradca zawodowy

Magdalena Kołtun