KONKURS ŁADNEGO PISANIA

 

Dnia 21 maja 2018 roku po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Konkurs Ładnego Pisania “O Dyrektorskie Pióro”, w którym uczestniczyli uczniowie z klas I-VII.

Do konkursu wyłonieni zostali najładniej piszący uczniowie z kazdej klasy, którzy w wyznaczonym czasie przepisywali tekst. Głównym celem Konkursu Ładnego Pisania jest zachęcenie młodych osób do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej. 

Celem Konkursu jest również wyróżnienie osób o najładniejszym charakterze pisma. 

Zaproszona komisja konkursowa w osobie Pani Teresy Stępień i Pani Jadwigi Lenart wyłoniła po jednym laureacie z klas I-III i IV-VII. Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy za udział.