Majówka Patriotyczna

Dnia 3 maja 2018r. przy figurze strażackiej w Strzyżewicach odbyła się Majówka Patriotyczna  z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości Polski. Wśród zaproszonych do występu  grup i zespołów śpiewaczych byli również uczniowie PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach – Rechcie z  klas III-V, którzy zaśpiewali pieśni ku czci Matki Bożej: „Po górach, dolinach”  i „Chwalcie łąki umajone”. Następnie po wysłuchaniu wszystkich wykonań, zaproszeni goście oraz okoliczni mieszkańcy udali się   do siedziby jednostki OSP  w Strzyżewicach – Rechcie, aby wysłuchać prelekcji na temat działań frontu   w okresie  I wojny światowej na terenie miejscowości Kiełczewice Dolne oraz wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne oraz  razem biesiadować. Za zaproszenie naszych uczniów na majówkę bardzo serdecznie dziękujemy Pani Genowefie Baran sołtysowi  Kiełczewic Dolnych.