SPOTKANIE PROJEKTOWE

Razem zaprojektujmy KULTURĘ!

SPOTKANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRZYŻEWICACH-RECHCIE 21 MAJA 2018 r. GODZ. 17.30.

PRZYJDŹ, PODZIEL SIĘ SWOIMI POMYSŁAMI.

CZEKAMY NA CIEBIE.

Celem programu jest inicjowanie oddolnych działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej.
Chcemy nawiązać współpracę i odpowiadać na potrzeby mieszkańców, którzy posiadają pomysły na oddolne inicjatywy społeczno-kulturalne.
W zamyśle zadania jest współpraca z mieszkańcami gminy Strzyżewice, bez względu na wiek, grupami nieformalnymi, stowarzyszeniami oraz osobami prywatnymi przy czym budowanie wzajemnego dialogu (młodzież, osoby dorosłe, seniorzy).
Zachęcamy do udziału w spotkaniach z uwzględnieniem wszystkich miejscowości Gminy Strzyżewice.

Etapy realizacji projektu

 1. PRZYJDŹ NA SPOTKANIA DOTYCZĄCE TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI
  Ocena potencjału kulturotwórczego społeczności lokalnej oraz pomoc przy wyborze wspólnej inicjatywy.
 2. NAPISZ WNIOSEK
  Przedstawienie wspólnego pomysłu na podstawie regulaminu i formularza wniosku.
 3. WYBÓR INICJATYW
  Wybór przez komisję konkursową od 3 do 7 inicjatyw na łączną kwotę 22 tys. zł.
 4. REALIZACJA INICJATYW
  Organizacja przedsięwzięć kulturalnych w miejscowościach (koncert, wystawa, pokaz, prezentacje twórczości, performance, warsztaty itp.)

KAŻDY MOŻE ZGŁOSIĆ SWÓJ POMYSŁ

dk-1[1]