OTWARCIE GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

23 kwietnia 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w naszej szkole. Na uroczystość przybyli: zastępca wójta Gminy Strzyżewice Pani Barbara Zdybel, kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach Pani Grażyna Malec, pielęgniarka naczelna SPZOZ Bychawa Pani Wioleta Kaliniak, pielęgniarka koordynująca medycynę szkolną Przychodni Rejonowej w Bychawie Pani Zofia Sztyrak, Pani Bożena Wziątek – szkolna pielęgniarka.

W okolicznościowym przemówieniu dyrektor szkoły podziękowała organowi prowadzącemu na ręce Pani Barbary Zdybel  za przychylność i pomoc finansową udzieloną w celu utworzenia pierwszego w gminie szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Gabinet będzie czynny raz w tygodniu. Do zadań pielęgniarki szkolnej należeć będzie wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, udzielanie porad uczniom z problemami zdrowotnymi, udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, profilaktyka w zakresie zdrowia jamy ustnej oraz udział w realizacji edukacji zdrowotnej w szkole.

Uroczystego przecięcia wstęgi w obecności zaproszony gości, pracowników szkoły i uczniów dokonali: Pani Barbara Zdybel – zastępca Wójta Gminy Strzyżewice, Pani Grażyna Malec – kierownik GOZ, Pani Bożena Wziątek – pielęgniarka szkolna i Wiktora Oleszko – przewodnicząca SU.

Dzieci z klasy I i II wierszem i piosenką upamiętnili Światowy Dzień Zdrowia, który przypada w kwietniu.