KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

Już po raz czwarty  w naszej szkole odbył się Międzyszkolny  Konkurs Wiedzy Biblijnej, w tym roku  z Ewangelii Św. Mateusza. Dnia 15 marca 2018r. uczniowie wraz ze swoimi opiekunami spotkali się w naszej świetlicy szkolnej.   Do konkursu przystąpiło 12  uczniów klas IV – VII ze pięciu  szkół podstawowych,  które znajdują się  w obrębie trzech dekanatów: zakrzowieckiego, bychawskiego i lubelskiego – południe.  Przed rozpoczęciem konkurs wszyscy uczestnicy konkursu odmówili  modlitwę oraz wysłuchali  zasad udziału w konkursie i  przystąpili do wypełniania testu składającego się z 30 pytań. Po zakończonej pracy, wszyscy uczniowie zostali zaproszeni na skromny poczęstunek, a komisja składająca się z katechetów – opiekunów rozpoczęła sprawdzanie prac konkursowych.
Po sprawdzeniu testów, testów dodatkowych w dogrywce oraz dogrywce ustnej można było ostatecznie wyłonić osoby, które zajęły miejsca na podium:

I miejsce – Karolina Kryk   Publiczna  Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach Górnych.

II miejsce – Marta Bielak   Publiczna  Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach Górnych.

III miejsce – Karina Ryndak  Zespół  Szkół  w  Zakrzówku

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek.  Wszystkim, którzy brali udział w konkursie, a szczególnie laureatom Konkursu Wiedzy Biblijnego, ich Rodzicom i Katechetom:  Pani Annie Pudło z ZS w Zakrzówku, Pani Iwonie Korniak z PSP w Kiełczewicach Górnych i Pani Anecie Tomasik  z PSP w Osmolicach i Żabiej Woli– składamy podziękowanie.