Studnia dla Południa

UWAGA KONKURS!!!

 W RAMACH AKCJI STUDNIA DLA POŁUDNIA

SU ORGANIZUJE KONKURS PLASTYCZNY

OSZCZĘDZAJ WODĘ!

Warunki Konkursu:

 1. Przygotuj plakat na kartonie o formacie A3 lub A4 techniką dowolną np.: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage.
 2. Konkurs jest przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
  1. klasy 0-II
  2. klasy III-V
  3. klasy VI-VII
 3. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 15 marca 2018 roku. Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.
 4. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.
 5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.