APEL PRYMUSA

W dniu 26 stycznia 2018 r. odbył się Apel Prymusa. Pani Dyrektor Edyta Golewska podsumowała wyniki w nauce za I semestr oraz wręczyła dyplomy uczniom wyróżnionym.

Uczniowie wyróżnieni z I etapu edukacyjnego:

Kret Julia, Teter Wojciech, Klecha Dawid, Adrianna Uba, Polska Nikola, Olga Gajowiak, Alicja Kaproń, Dominika Liwak.

Uczniowie wyróżnieni z II etapu edukacyjnego (średnia 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie):

Kamil Kopeć, Alicja Nowicka, Partyka Karolina, Grzywa Klaudia, Malwina Kołtun, Julia Kowalczyk, Szymon Kozak, Dominika Olchawa

Uczniowie z najwyższą frekwencją frekwencją:
Jakub Żyśko, Alicja Nowicka, Julia Oleszko, Szymon Kozak,  Dawid Dziedzisz.

 Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy