PO PIERWSZE BEZPIECZEŃSTWO

W ostatni czwartek przed feriami (tj. 25 stycznia 2018 r.) odwiedzili nas Panowie Policjanci z Komisariatu Policji w Bychawie. Na początek przeprowadzili pogadankę dla uczniów młodszych z oddziału przedszkolnego i z klas I – III na temat bezpiecznej drogi do szkoły, zasad bezpieczeństwa podczas ferii oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. Następnie uczniowie obejrzeli film edukacyjny oraz otrzymali elementy odblaskowe.
Później Panowie Dzielnicowi przypomnieli uczniom z klasy IV, V, VI i VII zasady poruszania się po drodze, ostrzegali przed przemocą rówieśniczą, kładąc nacisk na zagrożenie cyberprzemocą. Zwrócili uwagę dzieci i młodzieży na niebezpieczeństwa jakie wynikają z umieszczania treści w sieci oraz zaprezentowali film ukazujący jakie są tego skutki. Na zakończenie wręczyli wszystkim ulotki informacyjne. Oby to spotkanie przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno w Internecie, jak również każdego dnia.