Działalność Wolontariatu

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,
nie przez to co ma, lecz przez to , czym dzieli się z innymi.”
                                                                                       Jan Paweł II

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 w PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęło swoją działalność Szkolne Koło Wolontariatru.  Praca szkolnego wolontariatu umożliwia realizację licznych celów dotyczących społeczności uczniowskiej. Projekty wolontariatu szkolnego zwłaszcza różnego rodzaju akcje charytatywne to działania, które aktywizują uczniów, promują spędzanie czasu w pożyteczny sposób, integrują i przede wszystkim uwrażliwiają na potrzeby środowiska lokalnego i nie tylko. Uczestnictwo w wolontariacie jest również możliwością rozwinięcia zainteresowań oraz zdobycia doświadczenia   i konkretnych kompetencji, które mogą ukształtować dalszą ścieżkę edukacyjną  lub zawodową ucznia. Wolontariuszami naszego szkolnego koła są uczniowie klas IV-VII, którzy dzięki zaangażowaniu w działania wolontariackie mogą odkryć i rozwijać swoje zainteresowania, co mamy nadzieję przełoży się również na większe zaangażowanie w szkolne obowiązki. Obecnie Szkolne Koło Wolontariatu prowadzi Akcje „Lubelszczyzna dla Syrii”, do której od miesiąca listopada nasza szkoła została oficjalnie przyłączona po wcześniejszym zgłoszeniu i zarejestrowaniu w Lubelskim Kuratorium Oświaty. Pomysł akcji jest owocem spotkania ojca Ibrahima Al-Sabbagh’a z wojewodą lubelskim profesorem Przemysławem Czarnkiem. W trakcie spotkania ojciec Ibrahim, który jest proboszczem parafii św. Franciszka w Aleppo, przedstawił wojewodzie sytuację mieszkańców Syrii  z pozycji duchownego, który ostatnie lata w pełni poświęcił pomocy poszkodowanym.  Celem przedsięwzięcia jest zebranie pieniędzy na odbudowę i remont domów rodzin syryjskich, które zostały zniszczone przez wojnę. Jak podkreślał  ks. prof. Waldemar Cisło pilną potrzebą jest także odbudowa szkół. Organizatorzy planują zbiórki do puszek, skarbon stacjonarnych, a także organizację wydarzeń kulturalnych na terenie województwa lubelskiego. Gorąco zapraszam wszystkich do wspólnego działania na rzecz pomocy dla Syryjczyków. Pamiętajmy, że każdy przejaw wsparcia jest dla potrzebujących znakiem miłości do drugiego człowieka i potrafi odrodzić w cierpiącym nadzieję i wiarę   na powrót do godnego i spokojnego życia w swojej Ojczyźnie. Nie zapominajmy też, że wiele dobra przychodzi do nas w drugim człowieku. Społeczności naszej szkoły wielokrotnie  już udowadniała, że okazuje solidarność z ludźmi potrzebującymi pomocy. Za postawę pełną miłości i zrozumienia serdecznie dziękujemy. Zbiórka będzie prowadzona do specjalnie przeznaczonej na ten cel puszki przekazanej nam przez organizatorów akcji, potrwa ona  do końca marca 2018r.

                                                       Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

                                                                                                                          Marzena Jóźwicka