HEJTOWANIE

Przez cały miesiąc w naszej szkole była prowadzona akcja uświadamiająca dzieci i młodzież jakim zagrożeniem jest hejtowanie, czyli mowa nienawiści w Internecie.
18 października przypadał Światowy Dzień Godności i od tego dnia w szkole co kilka dni pojawiały się kolejne informacje dla uczniów, które były umieszczone w różnych miejscach:

  1. Co to jest hejtowanie? (informacje w bibliotece szkolnej)
  2. Co zrobić gdy stałeś się odbiorcą hejtu? (informacje w sali komputerowej)
  3. Co możesz zrobić, gdy zobaczysz, że Twoja koleżanka, kolega, stali się odbiorcami hejtu? (informacje w świetlicy szkolnej)

Później dyskutowaliśmy na ten temat na zajęciach komputerowych/informatyce, a następnie każdy uczeń mógł się pochwalić swoją wiedzą na temat hejtowania
za co otrzymał naklejkę z napisem „ZNAWCA HEJTOWANIA”.