CYBERPRZEMOC – PRZYPOMINAMY WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

Cyberprzemoc to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, głównie Internetu oraz telefonów komórkowych. Podstawowe formy zjawiska to nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS.

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111.

Telefon dla Rodziców w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci: 800 100 100.

Przypadek cyberprzemocy może zostać ujawniony przez ofiarę, świadka (np. innego ucznia czy nauczyciela) lub osobę bliską ofierze (np. rodzeństwo czy przyjaciela).
W każdym przypadku należy ze spokojem wysłuchać osoby zgłaszającej i okazać jej wsparcie. Podziękować za zaufanie i zgłoszenie tej sprawy.

W pierwszej kolejności należy udzielić wsparcia ofierze. Musi się ona czuć bezpieczna i czuć opiekę dorosłych. Na poczucie bezpieczeństwa dziecka wpływa fakt, że wie ono, iż rodzina i szkoła podejmują kroki w celu rozwiązania problemu.

Podczas rozmowy z dzieckiem – ofiarą cyberprzemocy – należy zapewnić je, że nie jest winne zaistniałej sytuacji oraz że nikt nie ma prawa zachowywać się w ten sposób wobec niego, a także podkreślić, że dobrze zrobiło ujawniając sytuację. Należy okazać zrozumienie dla jego uczuć, w tym trudności z ujawnieniem okoliczności wydarzenia, strachu, wstydu. Trzeba podkreślić, że rodzina i szkoła nie tolerują przemocy.

Pomoc ofierze nie może kończyć się w momencie wyjaśnienia sprawy. Warto monitorować sytuację, „czuwać” nad jej bezpieczeństwem, należy zwracać uwagę czy wobec dziecka nikt nie podejmuje kolejnych działań przemocy i obserwować jak radzi sobie w grupie po ujawnieniu incydentu cyberprzemocy.