ZNAKOWANIE ROWERÓW – FESTYN 4 CZERWCA 2017

Udział w programie jest zupełnie bezpłatny. Wystarczy spełnić tylko kilka wymogów.  Musi być z rowerem osoba pełnoletnia, i posiadać dowód zakupu. Ale jeśli z różnych przyczyn nie posiadacie rachunku, paragonu, a chcecie oznakować swój rower należy: spisać oświadczenie własności roweru. W takim oświadczeniu muszą znajdować się pełne dane posiadacza roweru: PESEL, adres zameldowania, numer dowodu tożsamości (którym się legitymujecie), imię i nazwisko, oraz cechy szczególne roweru – najlepiej numer ramy, model i marka.

Rower powinien być odpowiednio wyposażony:

– z przodu w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

– z tyłu – w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające;

– co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;

– w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

ZNAKOWANIE PRZEPROWADZI POLICJA NA FESTYNIE