Konkurs biblijny

Już po raz kolejny w naszej szkole odbył się Międzyszkolny  Konkurs Wiedzy Biblijnej, w tym roku  z Ewangelii Św. Jana. Dnia  14 marca 2017r. uczniowie wraz z opiekunami spotkali się w naszej świetlicy szkolnej.   Do konkursu przystąpiło 13 uczniów klas III – VI ze szkół podstawowych, które znajdują się na terenie trzech dekanatów: zakrzowieckiego, bychawskiego i lubelskiego – południe. Na początek  wszyscy uczestnicy konkursu pod przewodnictwem ks. Kamila Jóźwiaka odmówili krótką modlitwę oraz wysłuchali  najważniejszych zasad udziału w konkursie, a następnie uczniowie przystąpili do wypełniania testu składającego się z 45 pytań. Po zakończonej pracy, wszyscy uczniowie zostali zaproszeni na skromny poczęstunek, a komisja składająca się z katechetów – opiekunów rozpoczęła sprawdzanie prac konkursowych.
Po sprawdzeniu testów oraz testów dodatkowych w dogrywce, rozwiązywanych przez uczniów, aby można było ostatecznie wyłonić osoby, które miały zająć miejsca na podium katechetka Pani Marzena Jóźwicka odczytała Protokół Konkursu oraz ogłosiła wyniki: Pierwsze miejsce zajął uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Kamil Kopeć  z klasy trzeciej. Drugie miejsce zajęła uczennica ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół  w Zakrzówku Karina Ryndak  z klasy szóstej. Trzecie miejsce zajęła również uczennica ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół  w Zakrzówku Julia Walewska  z klasy szóstej. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek, a pierwsza trójka dodatkowo  nagrody książkowe. Wszystkim, którzy brali udział w konkursie, a szczególnie laureatom Konkursu Wiedzy Biblijnego, ich Rodzicom i Katechetom:  ks. Kamilowi Jóźwiakowi z ZS w Zakrzówku, Pani Iwonie Korniak z PSP w Kiełczewicach Górnych i Pani Anecie Tomusiak z PSP w Osmolicach i Żabiej Woli– składamy podziękowanie.