DNI OTWARTE SZKOŁY

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Strzyżewicach – Rechcie zaprasza Rodziców i dzieci na:

DNI OTWARTE SZKOŁY

30 marca 2017 roku o godzinie 9.00

W programie:

występy uczniów, zwiedzanie sali lustrzanej, sali komputerowej, biblioteki, oddziału przedszkolnego, sal uczniów klas I – III,

zabawy ruchowe i  plastyczne, poczęstunek i upominek dla każdego dziecka

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

Organizatorzy:

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Uczniowie