Miło nam poinformować, że w związku z bardzo dobrym wynikiem sprawdzianu szóstoklasisty w roku 2016 nasza szkoła podstawowa została zakwalifikowana do programu Wiarygodna Szkoła, który wyróżnia szkoły na podstawie danych pozyskanych m.in.  z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Po weryfikacji pozostałych danych dotyczących szkoły i jej funkcjonowania, Komisja Rekrutacyjna programu przyznała naszej „podstawówce” tytuł Laureata IV edycji programu „Wiarygodna Szkoła”

Organizatorzy akcji „Wiarygodna Szkoła” tak o niej piszą:

Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom. Oznacza to, że szkoła otrzymała Ogólnopolskie Wyróżnienie Wiarygodna Szkoła i tym samym dołączyła do rankingu najlepszych Szkół w całej Polsce. Program Wiarygodna Szkoła już po raz kolejny ma być drogowskazem dla rodziców i uczniów podczas wyboru szkoły.

Dziękujemy wszystkim, którzy przez swoją pracę i zaangażowanie przyczynili się do wyróżnienia naszej szkoły.

certyfikat_psp_rechta-page-001