Akcja ,,Ekoszkoły”

W naszej szkole odbyła się Akcja Ekoszkoły polegająca na zbiórce zepsutych telefonów. Wysłaliśmy je do organizatora akcji. Za to dostaliśmy punkty, które zamieniliśmy na nagrody rzeczowe.
Ponadto w ramach Akcji Ekoszkoły uczniowie uzyskali informacyjne na temat zmian w środowisku naturalnym powodowanych szkodliwą działalnością człowieka. Pozwalają one w przystępny sposób uświadomić uczniom skutki nieodpowiedzialnego gospodarowania sprzętem elektronicznym oraz przedstawiają możliwości jej ponownego, zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania.
Poprzez prowadzoną w szkole Akcję Ekoszkoły pomogliśmy uczniom zrozumieć, że ich działania w domu, szkole i w konsekwencji w ich późniejszym życiu mają realny wpływ na środowisko w jakim żyją.
Korzyści wynikające z przystąpienia do tej Akcji mają kilka wymiarów: ekonomiczny – w postaci nagród dla szkoły, ekologiczny – pozwalający poprzez ponowne wykorzystanie i recykling telefonów komórkowych zredukować poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz edukacyjny – mający na celu podnoszenie świadomości młodzieży szkolnej w dziedzinie ekologii.

,,Ekolodzy na medal”