ZACHOWANIE W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO

W dniu 22 listopada wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi nauczycielami uczestniczyli w prelekcji dotyczącej zachowania w przypadku ataku terrorystycznego. Spotkanie poprowadził Pan Paweł Jaroniek, pracownik firmy SZKOLPOL. Dzieci dowiedziały się jak należy zachowywać się w przypadku ataku terrorystycznego, otrzymania podejrzanej paczki oraz zagrożenie atakiem bombowym. Spotkanie to odbyło się w ramach „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019” przygotowanego przez resort spraw wewnętrznych. Głównym założeniem tego programu jest podnoszenie świadomości obywateli na temat charakteru zagrożenia oraz pożądanych zachowań w sytuacjach jego wystąpienia.