DRZEWKO PAMIĘCI JANA PAWŁA II

Dnia 22 listopada 2016r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się Konferencja „Dziedzictwo przejąć, pomnożyć, przekazać – kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży w oparciu o nauczanie Jana Pawła II”. Spotkali się na niej dyrektorzy i nauczyciele, aby omówić problematykę kształtowania postaw dzieci i młodzieży oraz ich wychowania do wartości, eksponując nauczanie Jana Pawła II jako płaszczyznę odniesienia dla wychowania patriotycznego.

W programie konferencji znalazły się referaty problemowe, zaprezentowane przez pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, poświęcone patriotyzmowi Jana Pawła II, a także innowacyjnemu podejściu w nauczaniu historii i wychowaniu w duchu patriotyzmu oraz przykładowe działania wychowawcze i projekty edukacyjne podejmowane w szkołach naszego województwa noszących im. Jana Pawła II. Obradom towarzyszyła też wystawa „Teczek serdecznej pamięci” poświęconych Janowi Pawłowi II przygotowanych przez uczniów Zespołu Placówek Oświatowychych w Gościeradowie. Po zakończonej konferencji przedstawicielom placówek i szkół zostały nieodpłatnie przekazane sadzonki sosny czarnej, czyli „ Drzewka Pamięci Św. Jana Pawła II” opatrzone stosownym certyfikatem, a pochodzące ze specjalnej hodowli szkółki leśnej w Fajsławicach. Takie drzewko zostało również posadzone przy naszej szkole 24 listopada 2016r. przez uczniów klasy VI, aby pamięć o Św. Janie Pawle II przetrwała pokolenia.

Marzena Jóźwicka