Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Biblijnej

Dnia 11 maja 2016r. już po raz drugi w naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy Biblijnej, w tym roku z Ewangelii Św. Łukasza. Adresatami konkursu byli uczniowie klas 4–6 szkół podstawowych. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów ze szkół podstawowych, które znajdują się na terenie trzech dekanatów: zakrzowieckiego, bychawskiego i lubelskiego – południe. Na początku Pani Dyrektor Edyta Golewska przywitał wszystkich przybyłych uczestników konkursu oraz ich opiekunów, a następnie po krótkiej modlitwie i przypomnieniu najważniejszych zasad uczniowie przystąpili do wypełniania testu składającego się z 50 pytań. Po zakończonej pracy, wszyscy uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek, a komisja składająca się z katechetów – opiekunów rozpoczęła sprawdzanie prac konkursowych.
Po sprawdzeniu testów Pani Dyrektor odczytała Protokół Konkursu oraz ogłosiła wyniki: Pierwsze miejsce zajęła uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Marta Bielak z klasy piątej zdobywając 47 punktów, którą do konkursu przygotowywał ks. Robert Młynarczyk. Drugie miejsce zajął uczeń ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół w Bystrzycy Starej Jan Poleszek z klasy piątej zdobywając 43 punktów i 7 punktów dogrywka, opiekun Pani Margarita Zalewska – Mączka. Natomiast trzecie miejsce zajęła uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach – Rechcie Izabela Kaproń z klasy piątej zdobywając 43 punktów i 3,5 punktu dogrywka, którą do konkursu również przygotowywał ks. Robert Młynarczyk. Wyróżnienie otrzymała Karolina Kryk uczennica klasy piątej zdobywając 41 punktów. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek, a pierwsza trójka i wyróżniona uczennica nagrody książkowe.

Wszystkim, którzy brali udział, a szczególnie laureatom Konkursu Wiedzy Biblijnego, ich Rodzicom i Katechetom – składamy podziękowanie.

Marzena Jóźwicka