Pasowanie na czytelnika

16 marca odbyło się w naszej bibliotece szkolnej pasowanie na czytelnika. Bohaterami wydarzenia byli uczniowie z klasy I. Dzieciaki pięknie pracowały: rozwiązywały krzyżówki, czytały proste teksty i odpowiadały na pytania. Bardzo ładnie śpiewały piosenkę o książkach i bibliotece.

Po skończonej pracy złożyły ślubowanie, w którym obiecały szanować książki. W nagrodę za świetnie wykonane zadania otrzymały pamiątkowe książeczki.

Marcin Cajzer