Komunikat o rekrutacji

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2016/2017 do następujących oddziałów:

  • oddziału przedszkolnego
    • Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2010 i 2011 roku na wniosek rodziców.
  • klasy I
    • Do klasy I Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2009 i 2010 roku, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne na wniosek rodzica oraz zaświadczenie o odbyciu przygotowania przedszkolnego.
    • Dzieci urodzone w 2010 roku, które nie odbyły rocznego przygotowania przedszkolnego na wniosek rodzica oraz na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Druki są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE

TERMINY REKRUTACJI

Zgodnie z Zarządzeniem nr 112/15 Wójta Gminy Strzyżewice z dnia 31 grudnia 2015 r. harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Strzyżewice jest organem prowadzącym:

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 29 lutego 2016r. do 31 marca 2016 r. do godz.1500 od 29 kwietnia 2016 r. do 10 maja 2016 r. do godz.1500
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) do 6 kwietnia 2016r. do godz.1500 od 11 maja 2016r. do 17.05.2016r. godz.1500
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 13 kwietnia 2016r. do godz. 1500 18 maja 2016r. do godz. 1500
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 20 kwietnia 2016r. do 25 kwietnia 2016r. do godz. 1500 od 19 maja 2016r. do 23 maja 2016r. do godz. 1500
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27 kwietnia 2016 r. do godz. 1500 25 maja 2016 r. do godz. 1500

Zgodnie z Zarządzeniem nr 112/15 Wójta Gminy Strzyżewice z dnia 31 grudnia 2015 r. harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Strzyżewice jest organem prowadzącym:

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 marca 2016r. do 15 kwietnia 2016r. do godz. 1500 od 17 sierpnia 2016r. do 19 sierpnia 2016r. do godz. 1500
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) do 21 kwietnia 2016r. do godz. 1500 do 22 sierpnia 2016r. do godz. 1500
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 25 kwietnia 2016r. do godz. 1200 23 sierpnia 2016r. do godz. 1200
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 25 kwietnia 2016r. od godz. 1300 do 27 kwietnia 2016r. do godz. 1500 od 23 sierpnia 2016r. od godz. 1300 do 25 sierpnia 2016r. do godz.1500
5. Podanie do publicznej  wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 kwietnia 2016r. do godz. 1200 26 sierpnia 2016r. do godz. 1200