Podróże kształcą

Przy okazji wizyty w bibliotece im. Łopacińskiego odwiedziliśmy Muzeum Lubelskie. Mieliśmy okazję podziwiać piękne obrazy, rzeźby,  różnorodne wystawy tematyczne. Najbardziej podziwiany przez 5 i  6 – klasistów był obraz Jana Matejki Hołd Pruski. Wielkim przeżyciem było wejście do kaplicy, w której modlił się kiedyś król Władysław Jagiełło.