Andrzejki

25 listopada bawiliśmy się na zabawie andrzejkowej. Zarząd Samorządu Uczniowskiego rozdzielił obowiązki do przygotowania:

  • dekorację z pomocą  pani od plastyki wykonały szóstoklasistki,
  • oprawę muzyczną zapewnili  Bartek i Michał  z klasy VI,
  • wróżby andrzejkowe przygotowały dziewczęta z klasy V i VI.

Na początku były wspólne tańce. Następnie wróżby i zabawy, które wzbudzały  dużo śmiechu i radości. O zmierzchu rodzice zabrali nas do domów.

Samorząd Uczniowski