Pokazy chemiczne

Dnia 20 listopada 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżewicach-Rechcie odbył się pokaz chemiczny.

O godzinie 7:45 dzieci z klas 0-3 zebrały się w sali świetlicowej gdzie Pan zapoznał je chemią, jako  dziedziną nauki i  wyjaśnił czego ona dotyczy.  Dzieci wykonywały różne eksperymenty naukowo-chemiczne. Tego typu ćwiczenia wzbudziły ich zainteresowanie. Następnie o godzinie 8;35 również w sali świetlicowej zebrały się klasy 4-6. Oni również jak i poprzednia grupa wykonywali wiele ciekawych eksperymentów.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani chemią, jako dziedziną nauki .Myślę,  że tego typu ćwiczenia (pokazy) praktyczne bardzo rozwijają uczniów.