Sprzątanie Świata

Wzorem lat ubiegłych w naszej szkole odbyła się akcja ,,Sprzątanie Świata”. Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie włączyli się do pracy na wyznaczonych miejscach i je uporządkowali. Przypomnieliśmy w ten sposób o potrzebie dbania o środowisko naturalne, nasze największe dobro.

Sprzątanie Świata 2015

Grupa Sprzątaczy z naszej Szkoły