Biblioteka

GODZINY PRACY BIBLI0TEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PONIEDZIAŁEK – 915 – 1025    1300 – 1400

ŚRODA – 830 – 925     1010 – 1215

CZWARTEK – 830 – 1025

 PIĄTEK – 830 – 1025

 

Działania, które zostaną podjęte w ramach akcji wspierania czytelnictwa  w roku szkolnym 2016/17:

  1. Konkurs na najlepszego czytelnika prowadzony w ciągu całego roku szkolnego.
  2. Klasowe projekty czytelnicze opracowanie na podstawie książek z biblioteki szkolnej.
  3. Wyjazd do biblioteki im. Łopacińskiego w Lublinie – klasa IV.
  4. Głośne czytanie książek – starsi czytają młodszym.
  5. Konkurs na rozumienie słyszanego tekstu przeprowadzony w klasach od 0 – III.
  6. Konkurs dla uczniów klas IV – VI na czytanie ze zrozumieniem.

Opiekun biblioteki Marcin Cajzer